0

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2018

Јавна набавка металних контејнера од 7 м3 ЈНМВ бр. 14/18 17.04.2018. Позив за подношење понуда 17.04.2018. Конкурсна документација Јавна набавка…