0

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2018

Јавна набавка средстава за одржавање хигијене ЈНМВ бр. 4/18 14.03.2018. Позив за подношење понуда 14.03.2018. Конкурсна документација Јавна набавка услуга…