0

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2018

Јавна набавка услуга мобилне телефоније ЈНМВ бр. 3/18 14.02.2018. Позив за подношење понуда 14.02.2018. Конкурсна документација