0

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2017

Јавна набавка резервних делова ЈНМВ бр. 12/17, Партија 4: електро делови за теретна возила 12.04.2017. Позив за подношење понуда 12.04.2017.…