0

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2018

Јавна набавка пластичних канти од 140л и 240л и стубних канти од 50л ЈНМВ бр.21/18 13.07.2018. Позив за подношење понуде 13.07.2018. Конкурсна…