0

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2017

Јавна набавка услуга мобилне телефоније ЈНМВ бр. 5/17 09.03.2017. Позив за подношење понуда 09.03.2017. Конкурсна документација 21.03.2017. Одлука о додели…