0

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2018

Јавна набавка електро делова за теретна возила ЈНМВ бр. 5/18 22.02.2018. Позив за подношење понуда 22.02.2018. Конкурсна документација Јавна набавка…