0

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2017

Јавна набавка услуга одржавања возног парка ЈНМВ бр. 18/17, Партија 1 – услуге одржавања теретних возила (поновљена набавка) 06.09.2017. Позив…