0

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2020

Јавна набавка услуга одржавања семафора ЈНМВ бр. 7/20 10.07.2020. Позив за подношење понуда 10.07.2020. Конкурсна документација Јавна набавка услуга…