0

JAVNE NABAVKE 2018

Javna nabavka metalnih kontejnera od 7 m3 JNMV br. 14/18 17.04.2018. Poziv za podnošenje ponuda 17.04.2018. Konkursna dokumentacija Javna nabavka…