0

JAVNE NABAVKE 2020

Javna nabavka usluga održavanja semafora JNMV br. 7/20 10.07.2020. Poziv za podnošenje ponuda 10.07.2020. Konkursna dokumentacija Javna nabavka usluga…