Facebook Instagram

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2013

0
  •   ЈАВНА НАБАВКА КАМИОНА СА ПЛАТФОРМОМ НА ЛИЗИНГ ЈН БР.      VI/13

30.12.2013. Позив за подношење понуда

30.12.2013. Конкурсна документација

14.01.2014. Прва измена конкурсне документације

14.01.2014. Конкурсна документација (са изменама бр. 1)

28.01.2014. Одговори на питања понуђача

29.01.2014. Друга измена конкурсне документације

29.01.2014. Конкурсна документација (са изменама бр. 2)

05.02.2014. Трећа измена конкурсне документације

05.02.2014. Конкурсна документација (са изменама бр. 3)

27.02.2014. Обавештење о обустави поступка      

 

  • ЈАВНА НАБАВКА РЕПРО МАТЕРИЈАЛА ЗА РАСАДНИК ЈНМВ БР. 21/13

 11.12.2013. Позив за подношење понуда 

11.12.2013. Конкурсна документација                                                             

04.03.2014. Обавештење о закљученом уговору

 

  • ЈАВНА НАБАВКА ЛИЧНЕ ЗАШТИТНЕ ОПРЕМЕ ЈНМВ БР. 19/13      (Поновљена набавка по други пут)

10.12.2013. Позив за подношење понуда

10.12.2013. Конкурсна документација

30.01.2013. Обавештење о закљученом уговору 

 

 • ЈАВНА НАБАВКА ТЕРЕТНОГ ВОЗИЛА ТИПА „Pick-UP“ НОСИВОСТИ ДО 630 КГ ЈНМВ БР. 17/13

 05.12.2013. Позив за подношење понуда

 05.12.2013Конкурсна документација

 26.12.2013. Обавештење о обустави поступка   

 

 • ЈАВНА НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЈНМВ БР. 15/13

04.12.2013Позив за подношење понуда

04.12.2013Конкурсна документација

09.12.2013Одговори на питања понуђача бр. 1

10.12.2013Одговори на питања понуђача бр. 2

13.01.2014. Обавештење о закљученом уговору  

 

 • ЈАВНА НАБАВКА ПУТНИЧКОГ ВОЗИЛА ЈНМВ БР. 16/13

 

02.12.2013Позив за подношење понуда

02.12.2013Конкурсна документација

26.12.2013Обавештење о закљученом уговору  

 

 • ЈАВНА НАБАВКА СОЛИ И РИЗЛЕ ЗА ЗИМСКУ СЛУЖБУ ЈНМВ БР. 20/13

 

28.11.2013. Позив за подношење понуда

28.11.2013. Конкурсна документација

03.01.2014. Обавештење о закљученом уговору за Партију 2

13.01.2014Обавештење о закљученом уговору за Партију 1

 • ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА НА ПОЈАЧАНОМ ОДРЖАВАЊУ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ МАГАЦИНА И РАДИОНИЦЕ НА ТЕХНИЧКОЈ БАЗИ ЈНМВ БР. 18/13   (Поновљена набавка по трећи пут)


15.11.2013. Позив за подношење понуда

15.11.2013. Конкурсна документација

13.12.2013. Обавештење о закљученом уговору  

 

 • ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА НА ПОЈАЧАНОМ ОДРЖАВАЊУ ДЕЛА ПРИСТУПНОГ ПУТА ЗА ДЕПОНИЈУ ЈНМВ БР. 13/13 (Поновљена набавка по други пут)


08.11.2013. Позив за подношење понуда

08.11.2013. Конкурсна документација

12.12.2013. Обавештење о закљученом одговору

 

 • ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА НА ПОЈАЧАНОМ ОДРЖАВАЊУ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ МАГАЦИНА И РАДИОНИЦЕ НА ТЕХНИЧКОЈ БАЗИ ЈНМВ БР, 12/13 (Поновљена набавка по други пут)


04.11.2013. Позив за подношење понуда

  04.11.2013. Конкурсна документација

14.11.2013. Обавештење о обустави поступка 

 

 • ЈАВНА НАБАВКА   РАДОВА НА ПОЈАЧАНОМ ОДРЖАВАЊУ ДЕЛА ПРИСТУПНОГ ПУТА ЗА ДЕПОНИЈУ ЈНМВ БР. 9/13

 22.10.2013. Позив за подношење понуда

 22.10.2013. Конкурсна документација

 28.10.2013. Одговори на питања понуђача
 06.11.2013. Обавештење о обустави поступка 

 

 

 

 •  ЈАВНА НАБАВКА ЛИЧНЕ ЗАШТИТНЕ ОПРЕМЕ ЈНМВ 7/13

 

17.10.2013. Позив за подношење понуда

17.10.2013. Конкурсна документација

22.10.2013. Прва одлука о изменама и допунама конкурсне документације

22.10.2013. Конкурсна документација (са изменама бр.1)

04.11.2013. Друга одлука о изменама и допунама конкурсне документације

04.11.2013. Конкурсна документација (са изменама бр.2)

15.11.2013. Обавештење о обустави поступка

 

 • ЈАВНА НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ – ДЕНДРО ЈНМВ БР. 8/13

 

04.10.2013. Позив за подношење понуда

04.10.2013. 
Конкурсна документација

08.11.2013. Обавештење о закљученом уговору 

 

 • ЈАВНА НАБАВКА ДОСТАВНОГ ВОЗИЛА ТИПА „PICK-UP“ ЈНМВ 5/13

02.10.2013. Позив за подношење понуда

02.10.2013. Конкурсна документација

05.11.2013. Обавештење о закљученом уговору 

 

 • ЈАВНА  НАБАВКА ПЛАСТИЧНИХ КОНТЕЈНЕРА ЈНМВ БР. 6/13

17.07.2013. Позив за подношење понуда

 17.07.2013. Конкурсна документација

 30.08.2013. Обавештење о закљученом уговору

 

 • ЈАВНА НАБАВКА ГОРИВА ЈН БР. V/13

12.07.2013. Позив за подношење понуда

12.07.2013. Конкурсна документација

06.08.2013. Прва измена конкурсне документације

12.08.2013. Друга измена конкурсне документације

02.10.2013. Обавештење о закљученом уговору

Подели:

Коментари су закључани.