Facebook Instagram

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2014

0
 • Јавна набавка канцеларијског материјала и ситне канцеларијске опреме ЈНМВ бр. 21/14

 

 • Јавна набавка личне заштитне опреме ЈНМВ бр. 17/14

 

 • Јавна набавка камиона путарца ЈНМВ бр. 22/14

 

 • Јавна набавка грајфера за пражњење контејнера (дизалица за подземне контејнере и левак за прихват смећа) ЈНМВ бр. 23/14

 

 • Јавна набавка ситног алата ЈНМВ бр. 18/14

 

 • Јавна набавка ауто гума ЈНМВ бр. 19/14

 

 • Јавна набавка вишенаменског специјалног возила /половно/ са прикључком за кошење траве ЈНМВ бр. 6/14

 

 • Јавна набавка електро-материјала за јавну расвету ЈНМВ бр. 16/14

 

 • Јавна набавка судова за сакупљање отпада ЈН бр. V/14

 

 • Јавна набавка браварског материјала, Партија 2 – ребрасти лим за тезге ЈНМВ бр. 10/14-1

 

 • Јавна набавка услуга одржавања ситне механизације ЈН бр. 13/14 (поновљена набавка)

 

 • Јавна набавка горива ЈН бр. IV/14 (преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда)

 

 • Јавна набавка подземног контејнера са врећом и уградњом ЈНМВ бр. 14/14

 

 • Јавна набавка дендро садног материјала ЈНМВ бр. 11/14

 

 • Јавна набавка грађевинског материјала ЈНМВ бр. 12/14 (поновљена)

 

 • Јавна набавка браварског материјала ЈНМВ бр. 10/14

 

 • Јавна набавка грађевинског материјала ЈНМВ бр. 9/14

 

 

 

 • Јавна набавка горива ЈН бр. III/14

 

  

Подели:

Коментари су закључани.