Facebook Instagram

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2015

0
 • Јавна набавка видео надзора ЈНМВ бр. 18/15

 

 • Јавна набавка рото коса са прикључцима ЈНМВ бр. 21/15

 

 • Јавна набавка електро-материјала за јавну расвету ЈНМВ бр. 15/15

 

 • Јавна набавка личне заштитне опреме (зимска) ЈНМВ бр. 19/15

 

 • Јавна набавка подземних контејнера ЈН бр. XIII/15

 

 • Јавна набавка декоративног дендро материјала ЈНМВ бр. 17/15

 

 • Јавна набавка горива ЈН бр. XII/15

 

 • Јавна набавка соли и ризле за зимску службу ЈНМВ бр. 16/15

 

 • Јавна набавка услуга одржавања ситне механизације ЈНМВ бр. 11/15

 

 • Јавна набавка браварског материјала ЈНМВ бр. 12/15-1, Партија 3 – остали браварски материјал

 

 • Јавна набавка грађевинског материјала ЈН бр.  III/15-2, Партија 3 – остали грађевински материјал

 

 • Јавна набавка резервних делова ЈНМВ бр. 14/15 (Партија 1, 5 и 7)

 

 • Јавна набавка услуга одржавања возног парка ЈНМВ бр. 13/15 (Партија 1 и 3)

 

 • Јавна набавка браварског материјала ЈНМВ бр. 12/15

 

 • Јавна набавка ауто гума ЈНМВ бр. 10/15

 

 • Јавна набавка услуга одржавања возног парка, Партија 2 – услуге одржавања хидраулике ЈН бр. Х/15-1

 

 • Јавна набавка резервних делова, Партија 3 – машински делови за тракторе ЈН бр. XI/15-1

 

 • Јавна набавка резервних делова ЈН бр. ХI/15 (поновљена набавка)

 

 • Јавна набавка услуга одржавања возног парка, Партија 1: услуге одржавања теретних возила и Партија 3: услуге одржавања електро делова, ЈН бр. Х/15 (поновљена набавка)

 

 • Јавна набавка услуга осигурања имовине, запослених, каско осигурање возила и осигурање од одговорности за штете причињене трећим лицима ЈНМВ бр. 5/15

 

 • Јавна набавка услуга одржавања возног парка ЈН бр. I/15

 

 • Јавна набавка резервних делова ЈН бр. VII/15

 

 • Јавна набавка радова на реконструкцији капеле у Старим Бановцима са формирањем продајног објекта ЈН бр. IX/15

 

 • Јавна набавка путничких возила на лизинг ЈН бр. VIII/15

 

 • Јавна набавка грађевинског материјала, Партија 1: готов бетон ЈН бр. III/15-1 (поновљена набавка)

 

 • Јавна набавка уља и мазива ЈН бр. V/15

 

 • Јавна набавка ситног алата ЈНМВ бр. 8/15

 

 • Јавна набавка боја и лакова ЈНМВ бр. 9/15

 

 • Јавна набавка услуга у пословним процесима предузећа ЈН бр. VI/15

 

 • Јавна набавка услуга одржавања информативног система ЈН – П бр. 1/15

 

 • Јавна набавка комби возила за потребе погребне службе на лизинг ЈН бр. II/15

 

 • Јавна набавка изнајмљивање опреме, Партија 1 – изнајмљивање (закуп) камиона са платформом и Партија 2 – изнајмљивање (закуп) мини багера са кабином, ЈНМВ бр. 7/15

 

 • Јавна набавка личне заштитне опреме (летња) ЈНМВ бр. 6/15

 

 • Јавна набавка грађевинског материјала, Партија 1 – готов бетон и Партија 2 – туцаник ЈН бр. III/15

 

 • Јавна набавка садног материјала, Партија 1 – сезонско цвеће и Партија 2 – репро материјал ЈН бр. IV/15

 

 • Јавна набавка електричне енергије ЈНМВ бр. 1/15

 

 • Јавна набавка средстава за одржавање хигијене ЈНМВ бр. 2/15

 

 • Јавна набавка ситне механизације ЈНМВ бр. 4/15

 

 • Јавна набавка услуга мобилне телефоније ЈНМВ бр. 3/15
Подели:

Коментари су закључани.