Facebook Instagram

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2016

0
 • Јавна набавка услуга одржавања хидраулике и услуга одржавања булдожера ЈНМВ 16/16
 • Јавна набавка резервних делова ЈНМВ бр. 15/16
 • Јавна набавка готовог бетона ЈН бр. II/16
 • Јавна набавка услуга осигурања имовине, запослених, каско осигурања возила и осигурања од одговорности за штете причињене трећим лицима ЈНМВ бр. 14/16
 • Јавна набавка услуга одржавања рачунарског програма (PoIS) ЈН – П  бр. 1/16 преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
 • Јавна набавка уља и мазива ЈНМВ бр. 13/16
 • Јавна набавка пластичних канти од 140 л и 240 л и стубних канти од 50 л ЈНМВ бр. 11/16
 • Јавна набавка резервних делова, Партија 4 – електро делови за теретна возила ЈНМВ бр. 12/16
 • Јавна набавка половног камиона са платформом и половног мини багера са кабином ЈН бр. I/16
 • Јавна набавка сезонског цвећа ЈНМВ бр. 8/16
 • Јавна набавка средстава за одржавање хигијене ЈНМВ бр. 7/16
 • Јавна набавка услуга мобилне телефоније ЈНМВ бр. 6/16
 • Јавна набавка услуга у пословним процесима предузећа ЈНМВ бр. 5/16
 • Јавна набавка електричне енергије ЈНМВ бр. 4/16
 • Јавна набавка канцеларијског материјала и ситне канцеларијске опреме ЈНМВ бр. 2/16
 • Јавна набавка електро материјала за јавну расвету ЈНМВ бр. 1/16
Подели:

Коментари су закључани.