Јавне набавке контакт

НТ Наши запослени су наш највећи адут.Наш тим има огромно искуство у разним областима пословања предузећа.Знање које менаџери поседују преноси се на малђе колеге. Упознајте нас

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Мирјана Ћирин – дипл.правник

контакт телефон: 022 – 310 – 150

емаил: javnenabavke@cistocasp.rs