Facebook Instagram

Одељење за комуналну хигијену и зеленило

НТ Наши запослени су наш највећи адут.Наш тим има огромно искуство у разним областима пословања предузећа.Знање које менаџери поседују преноси се на млађе колеге. Упознајте нас

ПОСЛОВОЂА ОДЕЉЕЊА ЗА КОМУНАЛНУ ХИГИЈЕНУ И ЗЕЛЕНИЛО

Славко Рудакијевић

контакт телефон: 063 – 452-220

ОДЕЉЕЊЕ ЗООХИГИЈЕНА

ПОСЛОВОЂА ЗООХИГИЈЕНЕ

Владимир Рудакијевић

контакт телефон: 063 – 452-898