Facebook Instagram RSS

O Чистоћи

Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ је основано 1966. године, а у тренутном саставу послује од 1994. године када је одлуком општинског већа извршена деоба „Чистоће“ и „Водовода и канализације“.

Основна делатност ЈКП „Чистоћа“ је изношење и депоновање смећа.

Поред основне делатности „Чистоћа“ се бави и:
· чишћењем, уређењем, одржавањем насеља, паркова и зелених површина,
· уређењем и одржавањем гробља,
· продајом погребне опреме и осталих погребних услуга,
· одржавањем и издавањем у закуп пијачних тезги и
· осталих непоменутих услуга које су у вези са основном делатношћу.

У делокругу „Чистоће“ се налази 8 насеља, а додатне сервисе могу да користе и остале општине или места. У саставу ЈКП „Чистоћа“ су насеља: Стара Пазова, Нова Пазова, Војка, Белегиш, Сурдук, Стари и Нови Бановци, Голубинци и Крњешевци.
Осим ових насеља, корисници у другим општинама и местима такође могу искористити посебне сервисе које „Чистоћа“ нуди, као што је на пример, сервис изношења контејнера намењен пословним корисницима.

Брига за околину у којој живимо ЈКП „Чистоћа“ стално улаже у опрему и ресурсе који ће још више уредити наш животни простор. На пример, за наше кориснике смо обезбедили 16.000 типизираних канти за смеће, које смо поделили сваком домаћинству.

Исто тако, редовно садимо нове саднице по путним појасевима, парковима и осталим зеленим површинама. Да бисмо позелењивање извршили што боље, сарађујемо са Пољопривредним факултетом, а у својој надлежности одржавамо и расадник Брест.