Facebook Instagram

Питања и одговори

Нека од најчешћих питања и одговори на њих.

Да ли неко други осим корисника може да приступи његовим подацима и злоупотреби сервис?

Да би приступио својим подацима корисник мора да зна шифру потрошача и лозинку за приступ, која је јединствена само за њега. Нико други осим њега (и чланова домаћинства, ако то са њима подели) не може да зна те податке.

Уз то, могућност да неко насилно провали је иста као и могучност у провалу физичких просторија. Ми пажљиво пратимо сваку сумњиву активност, и бележимо податке о пријавама на сервис. Ако би дошло до злоупотребе, према починиоцу злоупотребе се закон односи исто као и према физичком провалнику – у питању је чист криминални акт, и он постаје предмет полицијске истраге.

А сами корисникови подаци су и у тој ситуацији заштићени, и нема никаквих последица по његов рачун.

Ко може да користи сервис провере рачуна путем овог веб-сајта?

Сервис провере рачуна је доступан сваком кориснику ЈКП „Чистоћа“ Стара Пазова. Конкретније, ове сервисе могу да користе сви корисници услуга „Чистоће“ из 8 насеља општине: Стара Пазова, Нова Пазова, Белегиш, Сурдук, Стари и Нови Бановци, Голубинци и Крњешевци.

Како се приступа страни за проверу вашег рачуна?

Страни за проверу рачуна се приступа уношењем броја рачуна и шифре за приступ преко стране www.cistocasp.rs/mojracun . Линк ка тој страни се налази на практично свакој страни овог интернет сајта. Односно, горе десно се налази натпис на ком пише: Проверите Ваш рачун. Тај натпис је линк.

Ако желите да сада проверите стање Вашег рачуна, кликните на тај линк, а можете кликнути и овде.

Да ли постоји отпад који ЈКП „Чистоћа“ не скупља и не транспортује?

Да, отпад који „Чистоћа“ не скупља и не транспортује је отпад који има својство опасних материја, чврсти отпад из комерцијалних установа или институција, биоразградиви отпад (трава, грање, лишће, пиљевине и сл.), инертни отпад и ситан грађевински отпад.

Које додатне услуге нуди ЈКП „Чистоћа“ осим своје основне делатности?

Поред основне делатности, „Ћистоћа“ се бави и чишћењем, уређењем, одржавањем насеља, паркова и зелених површина, уређењем и одржавањем гробља, продајом погребне опреме и осталих погребних услуга, одржавањем и издавањем у закуп пијачних тезги и осталих непоменутих услуга које су у вези са основном делатношћу.