Facebook Instagram RSS

РЈ Уређење и одржавање насеља

НТ Наши запослени су наш највећи адут.Наш тим има огромно искуство у разним областима пословања предузећа.Знање које менаџери поседују преноси се на млађе колеге. Упознајте нас

РУКОВОДИЛАЦ Р.Ј. ПЛАНИРАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ НАСЕЉА

Сања Кишгеци – дипл.инж.пејзажне архитектуре

контакт телефон: 022 – 310 -045

емаил: sanja.kisgeci@gmail.com