РЈ Уређење и одржавање насеља

НТ Наши запослени су наш највећи адут.Наш тим има огромно искуство у разним областима пословања предузећа.Знање које менаџери поседују преноси се на малђе колеге. Упознајте нас

РУКОВОДИЛАЦ Р.Ј. ПЛАНИРАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ НАСЕЉА

Босиљка Илић дипл.инж.пољопривреде за хортикултуру

контакт телефон: 022 – 310 -045

емаил: bosiljka.ilic@cistocasp.rs , zelenilo@cistocasp.rs