Пријави неисправну уличну расвету

Драги суграђани, попуњавањем овог формулара можете на једноставан начин пријавити неисправну уличну расвету коју сте приметили. Молимо да у текстуалном пољу што прецизније опишете локацију бандере на којој не ради улична расвета , нпр. улица и број испред које се налази бандера, раскрсница улица или деоница пута између две локације.