Пријави рупу на путу

Драги суграђани, попуњавањем овог формулара можете на једноставан начин пријавити оштећење пута које сте приметили. Молимо да у текстуалном пољу што прецизније опишете локацију оштећења, нпр. улица и број испред којег се налази, раскрсница улица или деоница пута између две локације.