Јавне набавке контакт

НТ Наши запослени су наш највећи адут.Наш тим има огромно искуство у разним областима пословања предузећа.Знање које менаџери поседују преноси се на млађе колеге. Упознајте нас

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Јована Данојлић – мастер економиста

контакт телефон: 022 – 310 – 150

емаил: javnenabavke@cistocasp.rs

емаил:jovana.danojlic@cistocasp.rs