Преглед Паркинг сервис

Обележавање паркинг места

Обележавање паркинг места Обележавање паркинг места у Старој Пазови. Радна јединица „Одржавање путева и саобраћајне сигнализације“ у сарадњи са радном…

Реконструкција вертикалне саобраћајне сигнализације

Реконструкција вертикалне саобраћајне сигнализације Радна једииница ,,Одржавање путева и саобраћајне сигнализације“ је извршила реконструкцију вертикалне саобраћајне сигнализације на територији општине.…

Обележавање хоризонталних ознака

Обележавање хоризонталних ознака У оквиру свакодневних послова вредни радници радне јединице „Одржавање путева и саобраћајне сигнализације“ обележавали су хоризонталне ознаке…