Преглед Јавне набавке

ПЛАНОВИ ЈАВНИХ НАБАВКИ

План јавних набавки за 2021. годину 28.01.2021. План јавних набавки 19.07.2021. Друга верзија Плана јавних набавки 09.10.2021. Трећа верзија Плана…

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2021

Јавна набавка услуга осигурања имовине, запослених, каско осигурања возила и осигурања од одговорности за штете причињене трећим лицима ЈН бр.…

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2020

Јавна набавка резервних делова ЈН бр. XII/20 01.01.2021. Јавни позив 01.01.2021. Конкурсна документација 11.01.2021. Одговори на захтеве за појашњењима или…

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2019

Јавна набавка услуга одржавања возног парка ЈН бр. IX/19 04.02.2020. Позив за подношење понуда 04.02.2020. Конкурсна документација 13.03.2020. Одлука о…

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2016

Јавна набавка ротокоса ЈНМВ бр. 28/16 21.12.2016. Позив за подношење понуда 21.12.2016. Конкурсна документација 30.12.2016. Одлука о додели уговора 17.01.2017.…

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2013

  ЈАВНА НАБАВКА КАМИОНА СА ПЛАТФОРМОМ НА ЛИЗИНГ ЈН БР.      VI/13 30.12.2013. Позив за подношење понуда 30.12.2013. Конкурсна документација 14.01.2014. Прва измена…

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2014

Јавна набавка канцеларијског материјала и ситне канцеларијске опреме ЈНМВ бр. 21/14 30.12.2014. Позив за подношење понуда 30.12.2014. Конкурсна документација 06.02.2015.…

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2015

Јавна набавка видео надзора ЈНМВ бр. 18/15 28.12.2015. Позив за подношење понуда 28.12.2015. Конкурсна документација 12.01.2016. Одлука о додели уговора…