Образац за е-Рачун (правна лица)

У циљу брже и сигурније доставе рачуна, „Чистоћа“ ј.п. Стара Пазова је омогућила нову услугу доставе е-Рачуна у дигиталном облику путем електронске поште (имејл).

Овај начин доставе рачуна доступан је свим корисницима, новим и постојећим, без обзира да ли је реч о физичким или правним лицима.

Е-Рачун се доставља за извршену комуналну услугу сваког месеца. Достава рачуна путем електронске поште (имејл-а) се активира на захтев корисника.

Предности електронског рачуна у односу на рачун добијен у штампаној форми су:

Сигурност рачуна у пдф формату;

– Могућност архивирања рачуна у дигиталном облику на рачунару;

Заштита животне средине;

Да би се активирала ова нова услуга, потребно је да попуните Захтев за доставу рачуна путем електронске поште који можете преузети на нашем сајту: www.cistocasp.rs  или доласком на наша благајничка места: Стара Пазова, Нова Пазова и Бановци-Дунав. Попуњен Захтев можете предати лично на нашим благајничким местима или послати путем поште на адресу: „Чистоћа“ j.п. Стара Пазова, Змај Јовина бб, 22300 Стара Пазова  или попуњен скениран образац Захтева пошаљите на следећу мејл адресу: racunovodstvo@cistocasp.rs.

ЗАХТЕВ – ПРАВНА ЛИЦА

 

НАПОМЕНА:

  • Корисник услуге коју пружа „Чистоћа“ ј.п. Стара Пазова, је дужан да на одговарајући начин обавести даваоца услуга о било којој промени личних и идентификационих података наведених у захтеву, најкасније у року од 10 дана од настале промене. У противном, уколико из овог разлога буде онемогућена комуникација са корисником, сматаће се да је достава свих е-писама од стране даваоца услуга, уредно извршена. Корисник може захтевати измену е-mail адресе за доставу рачуна путем електронске поште.
  • Достава рачуна путем е-maila почиње од првог наредног обрачунског периода од дана подношења захтева.
  • Корисницима услуге доставе рачуна електронским путем „Чистоћа“ ј.п. Стара Пазова неће достављати рачуне коришћењем поштанских услуга у штампаној форми.
  • Једном активирана услуга доставе е-Рачуна „Чистоћа“ ј.п. Стара Пазова, може се отказати искључиво подношењем писменог захтева за отказивање услуге е-Рачуна. Ова врста услуге престаје првог дана наредног месеца у односу на месец у којем је поднешен захтев за отказивање ове услуге, тако да ће се рачуни у штампаном облику поново достављати на адресу корисника.
  • За све додатне информације можете нас контактирати на тел: 022/310-150

Слањем овог захтева, потврђујем да сам упознат и сагласан са условима доставе рачуна у електронској форми.

Слањем овог захтева слажем се са условима обраде и преноса мојих личних података за овде наведену сврху, а све у складу са важећим прописима који регулишу материју заштите личних података.