Лицитација за пијачне тезге

Обавештавамо закупце пијачних тезги и бетонског простора, да ће се јавна лицитација одржати 7. децембра у Белој згради у Старој Пазови са почетком у 12.00. часова.

Почетна цена закупа тезги у Старој и Новој Пазови и у Новим Бановцима износи 30.540 динара, а за закуп бетонског простора износи 26.260 динара, док за тезге у Голубинцима, Војки, Белегишу и Сурдуку почетна цена закупа износи  15.200 динара, а за бетонски простор 11.200 динара.

Депозит је потребно уплатити најкасније до 14.00 часова 5. децембра  на наш текући рачун или на нашој благајни, који износи 10.000 динара за тезге и бетонски простор у Старој и Новој Пазови и Новим Бановцима односно 5.000 динара уколико желите да лицитирате за тезге или бетонски простор у Голубинцима, Војки, Белегишу и Сурдуку.

Детаљније информације погледајте на линку испод текста: