Чишћење и сређивање депонија

Очистили смо и санирали депонију у Сурдуку код гробља која је сад спремна за одлагање земље и грађевинског отпада за потребе грађана овог места а по налогу комуналне инспекције уклонили смо растиње, комунални и грађевински отпад у Новој Пазови код игралишта фудбалског клуба Раднички.

Наш циљ је да се на таквим локацијама, након што површину очистимо и санирамо, више на баца смеће и не загађује животна средина, али и да се повећа свест грађана да смеће треба да бацају само на местима која су предвиђена за бацање смећа.


ПРАТИТЕ НАС НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

  Facebook |   Instagram