Одржавање пијаце чистом и пијачних тезги један је од услова за несметано обављање промета и вршења услуга, због тога смо у сарадњи са колегама из ЈП „Водовод и канализација“ Стара Пазова, покренули акцију прања пијаце и пијачних тезги. Целокупан простор пијаце као и приступни пут је опран и дезинфикован. На овај начин настављамо са побољшањем хигијенско-санитарних услова а све у циљу остваривања што бољих услова продаје и куповине на пијацама у нашој општини.


ПРАТИТЕ НАС НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

  Facebook |   Instagram