Распоред сахрана за Понедељак 31.7.2023.

 • Голубинци у 12.30 часова Ружица Ковачевић рођена 1953. године
 • Нови Бановци у 12.30. часова Ана Филиповић рођена 1941. године

Распоред сахрана за Суботу 29.7.2023.

 • Голубинци у 12.30 часова Олга Павловић рођена 1950. године
 • Нова Пазова ново гробље у 13.00. часова Ружица Четник рођена 1927. године

Распоред сахрана за Петак 28.7.2023.

 • НЕМА САХРАНА

Распоред сахрана за Четвртак 27.7.2023.

 • Нова Пазова старо гробље у 12.00. часова Небојша Стојановић рођен 1960. године
 • Стара Пазова у 13.00. часова Ержа Сикора рођена 1931. године
 • Нова Пазова ново гробље у 14.00. часова Славица Чолаковић рођена 1949. године

Распоред сахрана за Среду 26.7.2023.

 • Нова Пазова ново гробље у 13.00. часова Предраг Миланко рођен 1960. године

Распоред сахрана за Уторак 25.7.2023.

 • Стари Бановци ново гробље у 12.30. часова Перо Видаковић рођен 1940. године

Распоред сахрана за Понедељак 24.7.2023.

 • Голубинци у 13.00 часова Златица Стајић рођена 1951. године
 • Голубинци у 14.30 часова Радислав Пекић рођен 1948. године
 • Стара Пазова у 13.00. часова Владимир Губечка рођен 1967. године
 • Нова Пазова старо гробље у 13.00. часова Олга Стаменковић рођена 1948. године
 • Нова Пазова ново гробље у 14.00. часова Млађен Миловчевић рођен 1958. године

Распоред сахрана за Суботу 22.7.2023.

 • Нова Пазова старо гробље у 13.00. часова Светозар Кипић рођен 1947. године
 • Војка у 12.30. часова Станка Лазић рођена 1973. године
 • Нова Пазова ново гробље у 12.00. часова Драга Иваниш рођена 1953. године

Распоред сахрана за Петак 21.7.2023.

 • Стари Бановци ново гробље у 12.30. часова Јека Радујко рођена 1944. године

Распоред сахрана за Четвртак 20.7.2023.

 • Нови Бановци у 12.30. часова Гојко Досковић рођен 1942. године
 • Голубинци у 13.00 часова Босиљка Бузаџић рођена 1937. године
 • Нова Пазова старо гробље у 13.00. часова Јела Ковачевић рођена 1939. године
 • Стари Бановци ново гробље у 11.30. часова Мирослав Мирић рођен 1968. године

Распоред сахрана за Среду 19.7.2023.

 • Нови Бановци у 12.30. часова Василије Шестовић рођен 1948. године
 • Нови Бановци у 14.00. часова Ана Кљаић рођена 1940. године
 • Нова Пазова ново гробље у 15.00. часова Милица Дуић рођена 1949. године

Распоред сахрана за Уторак 18.7.2023.

 • Стара Пазова у 15.00. часова Мирослав Петровић рођен 1954. године
 • Стари Бановци ново гробље у 12.00. часова Петар Цимер рођен 1940. године
 • Белегиш у 13.30. часова Срђан Новоселац рођен 1988. године

Распоред сахрана за Понедељак 17.7.2023.

 • НЕМА САХРАНА

Распоред сахрана за Суботу 15.7.2023.

 • Нови Бановци у 12.30. часова Петар Новаковић рођен 1955. године
 • Голубинци у 13.00 часова Паја Першић рођен 1940. године
 • Стари Бановци ново гробље у 13.00. часова Нико Руњаић  рођен 1953. године

Распоред сахрана за Петак 14.7.2023.

 • Нова Пазова ново гробље у 12.00. часова Миодраг Радосављевић рођен 1952. године
 • Нова Пазова ново гробље у 14.00. часова Верица Милосављевић рођена 1956. године
 • Стара Пазова у 12.00. часова Госпава Чигоја рођена 1938. године
 • Стара Пазова у 13.00. часова Ката Мајорски рођена 1952. године
 • Голубинци у 14.00 часова Ђорђе Ковачевић рођен 1956. године

Распоред сахрана за Четвртак 13.7.2023.

 • Нова Пазова ново гробље у 14.00. часова Драган Пешић рођен 1960. године

Распоред сахрана за Среду 12.7.2023.

 • Нова Пазова ново гробље у 13.00. часова Војо Радовић рођен 1947. године
 • Стара Пазова у 13.00. Еди Муминовић рођен 1948. године
 • Нови Бановци у 14.00. часова Јела Стојнић рођена 1939. године

Распоред сахрана за Уторак 11.7.2023.

 • Стара Пазова у 13.00. Јан Жига рођен 1954. године
 • Нова Пазова старо гробље у 13.00. часова Горан Мирковић рођен 1973. године

Распоред сахрана за Понедељак 10.7.2023.

 • Стари Бановци ново гробље у 12.30. часова Слава Бојовић рођена 1956. године
 • Стара Пазова у 12.00. Михал Пребуђила рођен 1954. године
 • Стара Пазова у 13.00. Ката Шаркези рођена 1930. године
 • Нова Пазова ново гробље у 13.00. часова Радоје Обрадовић рођен 1944. године
 • Нова Пазова ново гробље у 14.00. часова Славко Илић рођен 1957. године

Распоред сахрана за Недељу 9.7.2023.

 • Нова Пазова ново гробље у 13.00. часова Љубинка Момчиловић рођена 1948. године

Распоред сахрана за Суботу 8.7.2023.

 • Стари Бановци ново гробље у 12.30. часова Светлана Савић рођена 1971. године
 • Нова Пазова ново гробље у 13.00. часова Даница Симикић рођена 1948. године
 • Нова Пазова ново гробље у 14.00. часова Милан Ивановић  рођен 1942. године
 • Војка у 14.00. часова Јелена Игњатовић рођена 1939. године

Распоред сахрана за Петак 7.7.2023.

 • Сурдук 12.00 часова Ђурђица Косановић рођена 1965. године
 • Војка у 13.00. часова Стеван Зековић рођен 1950. године
 • Нова Пазова ново гробље у 14.00. часова Саво Марин  рођен 1952. године

Распоред сахрана за Четвртак 6.7.2023.

 • НЕМА САХРАНА

Распоред сахрана за Среду 5.7.2023.

 • Стара Пазова у 13.00. Михајло Симић рођен 1949. године
 • Стара Пазова у 14.00. Катарина Ђармоцки рођена 1958. године
 • Стара Пазова у 15.00. Милован Дерета рођен 1946. године
 • Нови Бановци у 14.00. часова Радован Добрић рођен 1938. године

Распоред сахрана за Уторак 4.7.2023.

 • Нови Бановци у 14.00. часова Рада Станић рођена 1962. године
 • Крњешевци у 12.00. часова Драгана Стојадиновић рођена 1969. године
 • Стари Бановци ново гробље у 12.30. часова Игор Матијевић рођен 1970. године

Распоред сахрана за Понедељак 3.7.2023.

 • Стара Пазова у 12.00. Катарина Долинај рођена 1955. године
 • Стара Пазова у 13.00. Павел Молнар рођен 1947. године
 • Стара Пазова у 14.00. Милан Рацковић  рођен 1947. године
 • Стара Пазова у 15.00. Јелица Стојановић рођена 1965. године
 • Крњешевци у 13.00. часова Душица Ћирић рођена 1940. године
 • Нови Бановци у 14.00. часова  Градимир Алексић рођен 1949. године

Распоред сахрана за Суботу 1.7.2023.

 • Војка у 13.00. часова Лазар Ђорђевић  рођен 1947. године
 • Стара Пазова у 14.00. Драган Лазаревић рођен 1967. године
 • Нова Пазова старо гробље у 15.00. часова Душанка Гвозденовић рођена 1936. године

Распоред сахрана за Петак 30.6.2023.

 • НЕМА САХРАНА

Распоред сахрана за Четвртак 29.6.2023.

 • Нова Пазова ново гробље у 14.00. часова Јулка Алексић рођена 1937. године
 • Стара Пазова у 13.00. Виера Шипицки рођена 1936. године

Распоред сахрана за Среду 28.6.2023.

 • Нови Бановци у 14.00. часова  Невенка Тарбук рођена 1933. године
 • Стари Бановци ново гробље у 14.00. часова Ковиљка Радић рођена 1930. године
 • Стари Бановци старо гробље у 12.30. часова Јелка Павловић рођена 1942. године
 • Голубинци у 14.00 часова Верица Сечански рођена 1941. године

Распоред сахрана за Уторак 27.6.2023.

 • Нова Пазова ново гробље у 13.00. часова Вера Недељковић рођена 1940. године
 • Стара Пазова у 14.00. часова Мирко Бањац рођен 1944. године
 • Војка у 13.00. часова Слободан Скопљак рођен 1961. године

Распоред сахрана за Понедељак 26.6.2023.

 • Нова Пазова ново гробље у 12.00. часова Иван Шлемер  рођен 1950. године
 • Нова Пазова ново гробље у 13.00. часова Љубомир Гојковић  рођен 1949. године
 • Голубинци у 14.00 часова Драгутин Кнежевић рођен 1943. године
 • Крњешевци у 13.00 часова Слободан Вујчић рођен 1946. године
 • Стари Бановци старо гробље у 12.30. часова Гојко Стојанац рођен 1949. године
 • Стара Пазова у 13.00. часова Мара Склабински рођена 1941. године

Распоред сахрана за Суботу 24.6.2023.

 • Нови Бановци у 12.30. часова  Бранко Градић рођен 1939. године
 • Нови Бановци у 14.00. часова  Никола Иванић рођен 1936. године

Распоред сахрана за Петак 23.6.2023.

 • Нова Пазова ново гробље у 12.00. часова Миле Олујић  рођен 1956. године
 • Нова Пазова ново гробље у 13.00. часова Зоран Витас рођен 1966. године
 • Војка у 13.00. часова Анђа Стојанов рођена 1933. године

Распоред сахрана за Четвртак 22.6.2023.

 • Стари Бановци старо гробље у 13.00. часова Сенка Цвејић рођена 1949. године
 • Стара Пазова у 13.00. часова Милена Илић рођена 1939. године
 • Нова Пазова старо гробље у 13.00. часова Добривоје Филиповић рођен 1954. године
 • Голубинци у 14.00 часова Тода Ашћерић рођена 1936. године

Распоред сахрана за Среду 21.6.2023.

 • Нови Бановци у 14.00. часова  Маринко Пунош рођен 1966. године
 • Голубинци у 13.00 часова Милена Бошњаковић рођена 1946. године

Распоред сахрана за Уторак 20.6.2023.

 • НЕМА САХРАНА

Распоред сахрана за Понедељак 19.6.2023.

 • НЕМА САХРАНА

Распоред сахрана за Суботу 17.6.2023.

 • Нова Пазова старо гробље у 13.00. часова Миодраг Гагић рођен 1986. године

Распоред сахрана за Петак 16.6.2023.

 • Нова Пазова ново гробље у 14.00. часова  Драган Билановић рођен 1973. године

Распоред сахрана за Четвртак 15.6.2023.

 • Стара Пазова у 14.00. часова Милија Шкорић рођен 1938. године
 • Нова Пазова старо гробље у 14.00. часова  Добрила Јовановић рођена 1938. године

Распоред сахрана за Среду 14.6.2023.

 • НЕМА САХРАНА

Распоред сахрана за Уторак 13.6.2023.

 • Стари Бановци ново гробље у 13.00. часова  Бранка Лукач рођена 1958. године

Распоред сахрана за Понедељак 12.6.2023.

 • Нова Пазова ново гробље у 13.00. часова Љубиша Живковић рођен 1958. године
 • Белегиш у 13.00. часова Љиљана Милиновић рођена 1956. године
 • Стара Пазова у 13.00. часова Катарина Пап рођена 1948. године

Распоред сахрана за Суботу 10.6.2023.

 • Стари Бановци ново гробље у 12.30. часова  Вујко Јасенка рођена 1959. године
 • Нови Бановци у 12.30. часова Стојан Шулубурић рођен 1939. године
 • Нови Бановци у 14.00. часова Бранислав Савић рођен 1940. године
 • Стара Пазова у 12.00. часова Бранка Допуђа рођена 1944. године
 • Стара Пазова у 13.00. часова Биљана Милошевић рођена 1953. године
 • Стара Пазова у 15.00. часова Марка Јанковић рођена 1952. године

Распоред сахрана за Петак 9.6.2023.

 • Нова Пазова ново гробље у 14.00. часова Радојка Милишић  рођена 1948. године
 • Нова Пазова старо гробље у 13.00. часова Драгољуб Маџаревић рођен 1937. године
 • Стара Пазова у 13.00. часова Вера Вучковић рођена 1953. године
 • Белегиш у 12.00. часова Влада Јовановић рођен 1958. године

Распоред сахрана за Четвртак 8.6.2023.

 • Стари Бановци ново гробље у 14.00. часова  Миле Гаврић рођен 1988. године
 • Нова Пазова старо гробље у 13.00. часова Никола Бако рођен 1949. године
 • Нова Пазова ново гробље у 14.00. часова Милка Калаба  рођена 1933. године
 • Сурдук у 13.00. часова Милош Врањеш рођен 1943. године

Распоред сахрана за Среду 7.6.2023.

 • Стара Пазова у 15.00. часова Toмче Стамевски рођен 1943. године
 • Стари Бановци старо гробље у 12.30. часова Нада Антић рођена 1947. године
 • Нова Пазова старо гробље у 14.00. часова Анка Бошњакић рођена 1941. године

Распоред сахрана за Уторак 6.6.2023.

 • Војка у 13.00. часова Стојан Џеферовић рођен 1960. године
 • Нови Бановци у 12.30. часова Милан Ђуричић рођена 1977. године
 • Стари Бановци ново гробље у 12.30. часова  Љубомир Сипић рођен 1953. године

Распоред сахрана за Понедељак 5.6.2023.

 • Стара Пазова у 13.00. часова Данило Миличић рођен 1936. године

Распоред сахрана за Суботу 3.6.2023.

 • Голубинци у 12.30 часова Бојан Ђорђевић рођен 1933. године
 • Нови Бановци у 12.30. часова Зорица Јока рођена 1951. године
 • Стара Пазова у 13.00. часова Снежана Путинчанин рођена 1967. године
 • Нова Пазова ново гробље у 13.00. часова Јованка Ђурин  рођена 1974. године
 • Нова Пазова ново гробље у 14.00. часова Коста Бојанић рођен 1955. године

Распоред сахрана за Петак 2.6.2023.

 • Стара Пазова у 13.00. часова Споменка Јовановић рођена 1943. године
 • Голубинци у 13.00 часова  Ђорђе Станковић рођен 1954. године
 • Голубинци у 14.30 часова Ружа Бранковић рођена 1932. године

Распоред сахрана за Четвртак 1.6.2023.

 • НЕМА САХРАНА

Распоред сахрана за Среду 31.5.2023.

 • Нови Бановци у 12.30. часова Томислав Стрећко рођен 1940. године
 • Стари Бановци старо гробље у 14.00. часова Мирјана Пражић рођена 1957. године

Распоред сахрана за Уторак 30.5.2023.

 • Нова Пазова ново гробље у 13.00. часова Драган Ракић рођен 1938. године
 • Нова Пазова ново гробље у 14.00. часова Светлана Клисура рођена 1977. године
 • Нови Бановци у 12.30. часова Милан Јанић рођен 1945. године

Распоред сахрана за Понедељак 29.5.2023.

 • Стара Пазова у 14.00. часова Вукосава Калик рођена 1937. године
 • Стара Пазова у 15.00. часова Слободан Јанковић рођен 1949. године

Распоред сахрана за Суботу 27.5.2023.

 • Нова Пазова ново гробље у 13.00. часова Мирко Загорац рођен 1933. године
 • Нова Пазова старо гробље у 14.00. часова Коста Ђерић рођен 1938. године
 • Војка у 13.00. часова Радован Росић рођен 1968. године

Распоред сахрана за Петак 26.5.2023.

 • Нова Пазова ново гробље у 13.00. часова Станица Преочанин рођена 1945. године
 • Нова Пазова ново гробље у 14.00. часова Јелена Радочај рођена 1936. године
 • Стара Пазова у 12.30. часова Мариа Хуђец рођена 1950. године

Распоред сахрана за Четвртак 25.5.2023.

 • Нова Пазова ново гробље у 12.00. часова Иконија Мазињанин рођена 1940. године
 • Белегиш у 12.30. часова Живан Ђекић рођен 1934. године

Распоред сахрана за Среду 24.5.2023.

 • Војка у 13.00. часова Драган Жиларевић рођен 1969. године
 • Нова Пазова ново гробље у 15.00. часова Зоран Ристић рођен 1952. године

Распоред сахрана за Уторак 23.5.2023.

 • Нова Пазова ново гробље у 13.00. часова Лука Калинић рођен 1933. године
 • Нова Пазова ново гробље у 14.00. часова Зоран Јовановић рођен 1958. године
 • Стара Пазова у 12.00. часова Стева Грозданић
 • Стара Пазова у 13.00. часова Јано Шаш рођен 1947. године
 • Нови Бановци у 12.30. часова Драган Лукић рођен 1960. године

Распоред сахрана за Понедељак 22.5.2023.

 • Нова Пазова старо гробље у 14.00. часова Терезија Медић рођена 1942. године
 • Нова Пазова ново гробље у 14.00. часова Борка Собат рођена 1953. године
 • Белегиш у 14.00. часова Марко Вученовић рођен 1993. године
 • Стари Бановци старо гробље у 14.00. часова Драгица Јовановић рођена 1957. године

Распоред сахрана за Суботу 20.5.2023.

 • Стара Пазова у 13.00. часова Анђелија  Рашуо рођена 1952. године
 • Стара Пазова у 14.00. часова Бојана Јовановић рођена 2004. године
 • Крњешевци у 13.00. часова Живка Милосављевић рођена 1939. године

Распоред сахрана за Петак 19.5.2023.

 • Стара Пазова у 13.00. часова Мирко Лулић рођен 1964. године
 • Нови Бановци у 14.00. часова Милан Штула рођен 1938. године
 • Голубинци у 14.00. часова Мила Чађан рођена 1937. године
 • Стари Бановци старо гробље у 14.00. часова Јованка Огњеновић роођена 1950. године

Распоред сахрана за Четвртак 18.5.2023.

 • Стари Бановци ново гробље у 12.30. часова  Лазар Обрадов рођен 1939. године

Распоред сахрана за Среду 17.5.2023.

 • Стари Бановци старо гробље у 13.00. часова Вера Чодановић рођена 1935. године
 • Нови Бановци у 14.00. часова Радич Попадић рођен 1927. године
 • Нова Пазова ново гробље у 14.00. часова Душан Романић рођен 1948. године
 • Нова Пазова ново гробље у 15.00. часова Ђуро Гавран рођен 1943. године

Распоред сахрана за Уторак 16.5.2023.

 • Стара Пазова у 13.00. часова Зузана Тот рођена 1950. године

Распоред сахрана за Понедељак 15.5.2023.

 • Стара Пазова у 13.00. часова Богољуб Петровић рођен 1953. године
 • Стара Пазова у 14.00. часова Мијат Мрдак рођен 1951. године

Распоред сахрана за Суботу 13.5.2023.

 • Стара Пазова у 14.00. часова Саша Бранежац рођен 1988. године
 • Војка у 13.00. часова Драго Лазић рођен 1945. године

Распоред сахрана за Петак 12.5.2023.

 • Стара Пазова у 13.00. часова Синиша Суботички рођен 1958. године
 • Стара Пазова у 14.00. часова Мартин Бако рођен 1949. године
 • Белегиш у 13.00. часова Милан Шупут рођен 1935. године

Распоред сахрана за Четвртак 11.5.2023.

 • Стара Пазова у 13.00. часова Јан Вереш рођен 1947. године

Распоред сахрана за Среду 10.5.2023.

 • Голубинци у 13.00. часова Софија Жанић рођена 1935. године
 • Стара Пазова у 14.00. часова Јела Маринчић рођена 1931. године
 • Стара Пазова у 15.00. часова Ђорђе Балиновић рођен 1949. године
 • Нова Пазова ново гробље у 13.00. часова Петар Ранков рођен 1939. године

Распоред сахрана за Уторак 9.5.2023.

 • Нова Пазова старо гробље у 13.00. часова Митар Мојић рођен 1937. године
 • Нова Пазова старо гробље у 14.00. часова Радојка Елез  рођена 1931. године
 • Нови Бановци у 14.00. часова Јово Предојевић рођен 1945. године
 • Белегиш у 14.00. часова Радомирка Градић рођена 1937. године

Распоред сахрана за Понедељак 8.5.2023.

 • Нова Пазова ново гробље у 12.00. часова Томислав Недељковић рођен 1953. године
 • Нова Пазова ново гробље у 13.00. часова Евица Воркапић рођена 1928. године
 • Нова Пазова ново гробље у 14.00. часова Урош Милић рођен 1935. године
 • Сурдук у 14.30. часова Слободан Старчевић рођен 1945. године

Распоред сахрана за Суботу 6.5.2023.

 • Нова Пазова старо гробље у 14.00. часова Марија Петковић рођена 1948. године
 • Стара Пазова у 13.00. часова Гордана Јовановић рођена 1933. године

Распоред сахрана за Петак 5.5.2023.

 • Стара Пазова у 13.00. часова Зорица Ћетојевић рођена 1953. године
 • Стара Пазова у 13.00. часова Милан Ћетојевић рођена 1942. године
 • Војка у 13.00. часова  Јелица Зоркић рођена 1951. године
 • Стара Пазова у 14.00. часова Ондриш Склабински рођен 1935. године
 • Голубинци у 14.00. часова Стојанка Штимац рођена 1938. године

Распоред сахрана за Четвртак 4.5.2023.

 • Голубинци у 14.00. часова Анђа Мештровић рођена 1942. године
 • Стара Пазова у 13.00. часова Анна Бахис рођена 1948. године

Распоред сахрана за Среду 3.5.2023.

 • Крњешевци у 13.00. часова Драган Стаменковић рођен 1952. године
 • Нова Пазова ново гробље у 13.00. часова Благота Ђуричић рођен 1949. године
 • Нова Пазова старо гробље у 13.00. часова Зорка Комад рођена 1931. године
 • Војка у 13.00. часова Светлана Карапетровић рођена 1956. године
 • Стари Бановци старо гробље у 12.30. часова Стана Драгосављевић рођена 1936. године

Распоред сахрана за Уторак 2.5.2023.

 • Стара Пазова у 13.00. часова Петар Сучевић рођен 1955. године
 • Стара Пазова у 13.00. часова Бранка Сучевић рођена 1957. године
 • Стара Пазова у 14.00. часова Душанка Ђорђевић рођена 1938. године
 • Стара Пазова у 15.00. часова Ранко Вујатовић рођен 1947. године
 • Стари Бановци старо гробље у 12.30. часова Милорад Мајушевић рођен 1952. године
 • Стари Бановци ново гробље у 14.00. часова Равиојла Пушара рођена 1942. године

Распоред сахрана за Понедељак 1.5.2023.

 • НЕМА САХРАНА

Распоред сахрана за Суботу 29.4.2023.

 • Стара Пазова у 13.00. часова Мирослав Ташковић рођен 1951. године
 • Стара Пазова у 14.00. часова Милан Јевђенић рођен 1938. године
 • Нови Бановци у 12.30. часова Невенка Михаљевић рођена 1948. године
 • Нови Бановци у 14.00. часова Миодраг Јовановић рођен 1936. године

Распоред сахрана за Петак 28.4.2023.

 • Голубинци у 14.00. часова Томислав Карић рођен 1954. године
 • Нови Бановци у 12.30. часова Стојан Ајдиновић рођен 1957. године

Распоред сахрана за Четвртак 27.4.2023.

 • Голубинци у 14.00. часова Катица Савић рођена 1938. године
 • Нови Бановци у 12.30. часова Мирко Веселиновић рођен 1944. године

Распоред сахрана за Среду 26.4.2023.

 • Нови Бановци у 14.00. часова Стојанче Митровић рођен 1948. године
 • Нова Пазова ново гробље у 14.00. часова Мирко Калинић рођен 1950. године
 • Стара Пазова у 14.00. часова Милка Тркуља рођена 1937. године

Распоред сахрана за Уторак 25.4.2023.

 • Белегиш у 12.30. часова Миодраг Омеровић рођен 1956. године
 • Стара Пазова у 13.00. часова Катарина Цветковски рођена 1945. године

Распоред сахрана за Понедељак 24.4.2023.

 • Нова Пазова ново гробље у 13.00. часова Слађана Шварц рођена 1940. године
 • Нова Пазова ново гробље у 14.00. часова Стефанија Алексић рођена 1942. године
 • Сурдук у 14.00. часова Геновева Вученовић рођена 1946. године
 • Белегиш у 13.00. часова Љубица Милосављевић рођена 1947. године
 • Белегиш у 14.30. часова Драган Ђекић рођен 1942. године
 • Стара Пазова у 13.00. часова Лука Луковић рођен 1943. године

Распоред сахрана за Суботу 22.4.2023.

 • Стара Пазова у 14.00. часова Бранко Левнаић рођен 1944. године
 • Сурдук у 13.00. часова Сава Пауновић рођен 1946. године
 • Нова Пазова ново гробље у 13.00. часова Виолета Џелебџић рођена 1977. године
 • Нова Пазова ново гробље у 14.00. часова Јован Војновић рођен 1956. године

Распоред сахрана за Петак 21.4.2023.

 • Нова Пазова ново гробље у 13.00. часова Алекса Радонић рођен 1937. године
 • Нова Пазова ново гробље у 14.00. часова Дарица Беара рођена 1950. године
 • Стари Бановци старо гробље у 12.30. часова Божица Јовић рођена 1937. године
 • Стари Бановци старо гробље у 14.00. часова Ђуро Чобреновић рођен 1938. године
 • Белегиш у 13.00. часова Стеван Бјепановић рођен 1930. године

Распоред сахрана за Четвртак 20.4.2023.

 • Нови Бановци у 12.30. часова Влатимирка Калуђеровић рођена 1951. године
 • Нови Бановци у 14.00. часова Ахмет Тртак рођен 1948. године
 • Нова Пазова ново гробље у 13.00. часова Јока Легир рођена 1935. године
 • Нова Пазова старо гробље у 13.00. часова Горан Тепшић рођен 1963. године
 • Нова Пазова ново гробље у 14.00. часова Драган Мирчетић рођен 1948. године

Распоред сахрана за Среду 19.4.2023.

 • Војка у 13.00. часова Драган Ћурчин рођен 1970. године
 • Стара Пазова у 13.00. часова Слободан Филиповић рођен 1958. године

Распоред сахрана за Уторак 18.4.2023.

 • Нови Бановци у 12.30. часова Славко Зобеница рођен 1940. године
 • Нови Бановци у 14.00. часова Милијана Мартиновић рођена 1955. године
 • Сурдук у 13.00. часова Владан Дроњак рођен 1962. године

Распоред сахрана за Понедељак 17.4.2023.

 • Стара Пазова у 13.00. часова Илинка Стојковић рођена 1935. године

Распоред сахрана за Суботу 15.4.2023.

 • Стара Пазова у 12.00. часова Радомир Спајић рођен 1968. године
 • Стара Пазова у 13.00. часова Паулина Бртка рођена 1945. године
 • Стара Пазова у 14.00. часова Даница Љевнаић рођена 1948. године
 • Нова Пазова ново гробље у 13.00. часова Ирена Форго рођена 1948. године
 • Војка у 13.00. часова Слободан Радојичић рођен 1964. године
 • Стари Бановци старо гробље у 14.00. часова Лазар Девић рођен 1955. године

Распоред сахрана за Петак 14.4.2023.

 • НЕМА САХРАНА

Распоред сахрана за Четвртак 13.4.2023.

 • Нова Пазова ново гробље у 14.00. часова Милорад Пиљагић рођен 1954. године

Распоред сахрана за Среду 12.4.2023.

 • Стара Пазова у 13.00. часова Смиљка Зораја рођена 1935. године
 • Нови Бановци у 12.30. часова Гордана Илић рођена 1968. године

Распоред сахрана за Уторак 11.4.2023.

 • Стара Пазова у 13.00. часова Миланка Касач рођена 1934. године
 • Стара Пазова у 14.00. часова Драгица Таталовић рођена 1966. године
 • Нова Пазова старо гробље у 13.00. часова Драгиња Шкондрић рођена 1925. године
 • Нова Пазова старо гробље у 14.00. часова Марко Морић рођен 1984. године
 • Нови Бановци у 13.30. часова Живко Пешић рпђен 1989. године

Распоред сахрана за Понедељак 10.4.23.

 • Нови Бановци у 12.30. часова Никола Рајић рођен 1950. године
 • Нови Бановци у 14.00. часова Јелица Дебић рођена 1936. године
 • Нови Бановци у 15.00. часова Срета Шимуновић рођен 1950. године
 • Нова Пазова ново гробље у 13.00. часова Драган Ђорђић рођен 1965. године
 • Нова Пазова ново гробље у 14.00. часова Горица Ђорђевић рођен 1948. године
 • Стара Пазова у 13.00. часова Алжбета Менђан рођена 1949. године

Распоред сахрана за Суботу 8.4.2023.

 • Нови Бановци у 12.30. часова Будимир Масал рођен 1943. године

Распоред сахрана за Петак 7.4.2023.

 • Нова Пазова ново гробље у 13.00. часова Смиљка Горчић рођена 1934. године
 • Стара Пазова у 14.00. часова Зоран Табаковић рођен 1947. године

Распоред сахрана за Четвртак 6.4.2023.

 • НЕМА САХРАНА

Распоред сахрана за Среду 5.4.2023.

 • Стара Пазова у 14.00. часова Јанко Шипка рођен 1978. године

Распоред сахрана за Уторак 4.4.2023.

 • Нова Пазова старо гробље у 13.00. часова Снежана Марковић рођена 1959. године
 • Нова Пазова ново гробље у 14.00. часова Радимир  Радовић рођен 1957. године
 • Нова Пазова ново гробље у 15.00. часова Бране Ковачевић рођен 1959. године
 • Стари Бановци ново гробље у 12.30. часова Раде Ћеран рођен 1960. године
 • Стара Пазова у 12.00. часова Алекса Амиџић рођен 1951. године

Распоред сахрана за Понедељак 3.4.2023.

 • Војка у 13.00. часова Томо Скопљак рођен 1956. године
 • Нова Пазова ново гробље у 13.00. часова Лазар Рибић рођен 1932. године
 • Стари Бановци ново гробље у 12.30. часова Рајко Мачкић рођен 1945. године
 • Стара Пазова у 13.00. часова Душанка Клепић рођена 1932. године
 • Голубинци у 13.00. часова Верица Црљен рођена 1946. године

Распоред сахрана за Суботу 1.4.2023.

 • Голубинци у 12.00. часова Биљана Теодоровић рођена 1937. године
 • Нова Пазова ново гробље у 14.00. часова Јеремија Јеремић рођен 1976. године
 • Стари Бановци ново гробље у 12.30. часова Јованка Ђоковић рођена 1944. године

ПРАТИТЕ НАС НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

  Facebook |   Instagram